กิจกรรม ของโรงพยาบาลบางบัวทอง

   มิถุนายน 2563
  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตร เจ้าหน้าที่

   พฤษภาคม 2563
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

   เมษายน 2563
  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

   กุมภาพันธ์ 2563


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สสจ.นนทบุรี ประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.บางบัวทอง จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.63
รายละเอียดตามลิงค์ : https://drive.google.com/file/d/1UNZJPCdqztm9bLO0Ty7XSWA37v780EIU/view?usp=sharing
   มกราคม 2563
  ประกาศโรงพยาบาลบางบัวทอง  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

    พฤศจิกายน 2562
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 311 รายการ

    กันยายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน/รายคาบ) ....ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน/รายคาบ) ....ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

    มีนาคม 2562
 กิจกรรมจิตอาสา

 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

   มกราคม 2562

 อบรมอัคคีภัย - 4 พฤษภาคม 2561 ...

 ออกตรวจสุขภาพผู้อบรมหลักสูตรนายอำเภอ ณ วิทยาลัยการปกครอง ธัญญบุรี - 10 พฤษภาคม 2561

 ร่วมงานและออกหน่วย ณ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 - วันที่ 12 พฤษภาคม 2561


 ประกาศ ขอทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน