ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


   พฤศจิกายน
      ประกาศ จังหวัดนนทบุรี โดยโรงพยาบาลบางบัวทอง ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจงานเคมีคลินิกด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ และน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 31,000 เทสต์ ประจำปี 2567
   กันยายน
      ประกาศจ้างเหมาบริการผู้มีความรู้และความชำนาญงานด้านบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการงานบุคลากร สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและงานพาหนะ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง