ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


   กันยายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพัดลมระบายอากาศรถยนต์ ทะเบียน นง5644 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบปัดน้ำฝนรถยนต์ทะเบียน กน620 กม6044 กร1767 นง5644 นง5641 กน2401 ร1523 กล3793 กบ6296 กน 7952 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี
   สิงหาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม6044 นนทบุรี จำนวน 9 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กบ 6044 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
   กรกฎาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
   มิถุนายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงกล้องติดรถยนต์ ทะเบีย กบ6296 กม6044 นง5644 กล3793 ร1523 กน2401 กร1767 นง 5641 กน620 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 12 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน นง 5641 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ร 1523 จำนวน 17 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการ Server GPRS รถยนต์ของหน่วยงานราชการ ประจำปี 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 จำนวน 4 รายการ
   พฤษภาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 3 คัน จำนวน 16 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 จำนวน 12 รายการ
   มีนาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน620 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กล 3793 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 และ เครื่องที่ 2
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเบาะรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประดับบริเวณรอบโรงพยาบาลบางบัวทอง จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถยนต์ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี
   กุมภาพันธ์
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง5644 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 14 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี
   ธันวาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ไฟส่องสว่าง กล่องสัญญาณไซเรนและลำโพงเสียงไซเรนรถยนต์
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน620 จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1769 จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคาร 3 อาคาร 4 และปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
      ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
   พฤศจิกายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียนกร 1737 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียนกร 1737 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 2401 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ