ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


   สิงหาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน620 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 9 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง5641 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 6296 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์สำหรับห้องพักแพทย์ จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ใส่อาหารสำหรับผู้ป่วยแยกโรค จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง5644 นนทบุรี จำนวน 13 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ใส่อาหารสำหรับผู้ป่วยแยกโรค จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ-แดง และถุงหูหิ้ว จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ อาคาร 4
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 9 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งราวสแตนเลส ทางลาดขึ้นอาคาร 5
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางประจำโรงพยาบาลสนามบางบัวทอง จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 9
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงอาคาร 2 จำนวน 3 รายการ
   กรกฎาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงหูหิ้ว จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาล จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ อาคาร อบจ. จำนวน 2 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเตรียมพื้นที่ปรับปรุงห้องใหม่ อาคาร 2 จำนวน 1 รายการ
   มิถุนายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นง5644 นนทบุรี จำนวน 10 รายการ
   พฤษภาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน กบ6296 นนทบุรี
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ และธง ร.10 จำนวน 2 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเบรครถยนต์ ทะเบียน กบ6296 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 13 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการ Server GPRS รถยนต์ของหน่วยงานราชการ ประจำปี 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนท่อไอเสียรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟส่องสว่างในห้องโดยสารของรถพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 คัน จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนท์และไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสารพร้อมติดตั้ง รถยนต์ทะเบียน นง5644 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กบ 6296 นนทบุรี ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี และ ทะเบียน นง 5644 นนทบุรี จำนวน 12 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมไดสตาร์ท รถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
   มีนาคม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแปลงไฟรถยนต์ทะเบียน กม 6044 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564
   กุมภาพันธ์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กลุ่มงานทันตกรรม
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
   มกราคม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 620 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซื้อฟิล์มติดรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 7952 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กน 2401 นนทบุรี จำนวน 11 รายการ
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมไมล์รถยนต์ ทะเบียน ร 1523 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
   ธันวาคม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ๋อมแอร์รถยนต์ทะเบียน กน 2401 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ
กลุ่มงานทันตกรรม
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 แบบ สขร
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
      ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   พฤศจิกายน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเบาะนั่งเดี่ยวแต่งทรง และเบาะนั่งยาวด้านซ้ายในห้องพยาบาลของรถ Ambulance ทะเบียน กบ 6296 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ
      เรื่องประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังที่ 2 จำนวน 200 ลิตร
      เรื่องประกาศผู้ชนะ การ เสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน กน7952 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ
      ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
      เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กันยายน 2563
กลุ่มงานทันตกรรม
      เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้1-5 ซี่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้6-10 ซี่ เดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้ชนิดไม่มีซี่ฟัน เดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้ตั้งแต่ 11 ซี่ขึ้นไป เดือน พฤศจิกายน 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้1-5 ซี่ เดือน ธันวาคม 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมถอดได้ตั้งแต่ 11 ซี่ขึ้นไป เดือน ธันวาคม 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อosterotome ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทันตสยาม จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อวัสดุพิมพ์ปาก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวชนิดแผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างท่อยูนิตทันตกรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แอคเซ็ซ เดนทัล ซัพพลาย
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันเทียมติดแน่น เดือนธันวาคม 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เดนทัล วิชั่น จำกัด
   

ตุลาคม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป