ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

   ปีงบประมาณ 2563
   มิถุนายน
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA จำนวน 23 เครื่อง และติดตั้งเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดเพดาน จำนวน 6 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลบางบัวทอง (บริหาร)
   พฤษภาคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา และมาสเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องถ่ายสำเนาดิจิตอล ธนากฤตโอเอ (บริหาร)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำ อาคาร 2 ฮอสปิตอลซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส (บริหาร)
   มีนาคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อdiamond และ carbide bur บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนเมษายน 2563 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องขูดหินปูน บริษัททันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรักษาคลองรากฟัน บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดดูดน้ำลายชนิดถอดได้ บริษัท ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวชนิดแผ่น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่น เดือน พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันปลอมถอดได้ เดือน พฤษภาคม 2563 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
   กุมภาพันธ์
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 8 รายการ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครอบฟันเหล็กไร้สนิม บริษัท ดีเคอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอช้า บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ บริษัท ดีเคอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนมีนาคม 2563 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากชนิดพิเศษกันได้ 0.1 ไมครอนชนิดแพ้ง่าย บริษัท ดีเคอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากชนิดพิเศษกันได้ 0.1 ไมครอน บริษัท ดีเคอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
   มกราคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บริษัท ดีเคอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่น เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บจก. สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
   ธันวาคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ บริษัท นูเด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม บริษัท อาร์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอรักษารากฟัน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้เดือนมกราคม 2563 บจก. สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
   พฤศจิกายน
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ องค์การเภสัชกรรม (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท เมดดีไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ บริษัทแมคโครฟาร์แลบ จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมต ฟาร์มา (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท ที.โอเคมีคอลส์(1979) จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ บริษัท ที.พี.ดรัก. แลอบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลาย Tripple syringe บริษัท แฮนด์พีซ โซลูชั่นส์ จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนธันวาคม บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชา 2 % บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม บริษัท อาร์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอเร็ว บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือน พฤศจิกายน 2562 บจก.สายน้ำทิพย์ เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่นเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องขูดหินปูน บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด (ทันตกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมด้ามกรอฟัน หจก. จำกัด เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
   ตุลาคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (งานปฐมภูมิฯ)
   ปีงบประมาณ 2562
   สิงหาคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2562 (งานปฐมภูมิฯ)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บริษัท ฟาร์ม่าอินโนวา จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด (เภสัชกรรม)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ เอ.เอส.พี. เพิ่มกิจ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือน กันยายน บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
   กรกฎาคม
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (งานปฐมภูมิฯ)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมัติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันปลอมติดแน่น บริษัท เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์ แล็ป จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองกันน้ำลายเบอร์ 2 บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม บริษัท อาร์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้เดือนสิงหาคม 2562 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากชนิดพิเศษ บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
   มิถุนายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครอบฟันเหล็กไร้สนิม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาขยายคลองรากฟัน บริษัท นูเด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่น เดือน กรกฎาคม 2562 บริษัท เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์ แล็ป จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนกรกฎาคม 2562 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดดูดน้ำลายชนิดติดแน่น บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (งานปฐมภูมิฯ)
   พฤษภาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดฝาผนัง ร้านศิลปะ Art Shop (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพิมพ์ปากทางทันตกรรม ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนพฤษภาคม 2562 บจก. สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์สำหรับหล่อลื่นหัวกรอชนิดใช้กับเครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
   เมษายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมั้ติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมั้ติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมั้ติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ขออนุมั้ติซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCassette 100 RFID บ. ลอนเจวิที เอ็ลธแคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นเคมีตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อระบบไอน้ำ บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ปจำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ บ. พี เอ็น เอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 14 รายการ บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 9 รายการ บ. วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือทันตกรรม 1 ครั้ง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดลูกกลิ้งเครื่องถ่ายภาพรังสีดิจิตัล บ. จี ดี โฟร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่น เดือน พฤษภาคม บ. เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิช แอนด์ แล็ป จำกัด (ทันตกรรม)
   มีนาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนเมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อValisafe Plasma Indicator VH202 บ. ลอนเจวิที เอ็ลธแคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 10 รายการ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ.เอส .ดีเ ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ. ชูมิตร 1967 จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือน เมษายน บจก. สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
      ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
   กุมภาพันธ์
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนมีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม 3 รายการ บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสแตนเลส สำหรับใช้ในทางการแพทย์ บ. กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บ. เอสดีเอส เคอร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมเดือนมีนาคม 2562 บ. บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ บ. ดูโฮม จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับล้างด้วยมือ บ. โพสเอลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ ขนาด 4.7 * 8.16 ซม. หจก. ภาสิน (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ บ. โพสเฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sensiclip surgical clipper blade จำนวน 100 ชิ้น บ. เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อส สำลี จำนวน 9 รายการ บ. ไบโอคอททอน จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแปรงล้างกล้องส่องทางเดินอาหาร บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ บ.โพสเฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.เกร็ทเตอร์มายบาซิน จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.ไบโอวาลิส จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.แสงไทยเมดิคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.อาร์เอกซื จำกัด (เภสัชกรรม)
   มกราคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (งานปฐมภูมิฯ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บ.นูเด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VPS ชนิด Putty บ. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอเร็วแบบมีไฟ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม บ. อาร์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่น เดือน กุมภาพันธ์ บ. เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิสแอนด์ แล็ป จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมเดือน มกราคม บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอล แลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมเดือน กุมภาพันธ์ 2562 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอล แลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ บ. เด็นท์-เมท จำกัด(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 7 รายการ บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บ. เอสดีเอส เคอร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากชนิดพิเศษ บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นปูนล้อเดี่ยว จำนวน 1 คัน ร้านสหโสภณ (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องรังสี อาคาร 2 ชั้น 1) บ.ศิริวรภูวดล จำกัด (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ซี.เอส.โซลูชั่น ปริ๊นซ์ (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะดำแดง บ. คงธนา เซอร์วิส(ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ สำหรับห้องน้ำ จำนวน 3 รายการ บริษัท สแตนดาร์ด เนอสซิ่ง โพรดัค จำกัด(ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเช็คเบรครถยนต์ ทะเบียน กร 1767 นนทบุรี อู่ตุ้ม บริการ (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง โรงพยาบาลบางบัวทอง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)


   ธันวาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกรองอากาศชนิดติดเพดาน บ. เอสไอซี เมดิเทค จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัม บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ. เอส ดี เอส เคอร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชา 2% บ. ชูมิตร 1967 จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 19 รายการ องค์กรเภสัชกรรม (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บริษัทเซ็นทรัลโพลีเทรดิ้ง จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม บริษัท กรุงเทพ มีเดีย จำกัด (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 4 รายการ ร้านศิลป ART SHOP (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน บ. แพลททินั่ม อินเตอร์ พริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ฝ่ายบริหาร)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์นำใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดใหญ่ ร้านมีดีซัพพลาย โดยนางประทีป พึ่งเสือ (ฝ่ายการพยาบาล)


   พฤศจิกายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือน ธันวาคม 2561 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือทันตกรรม หจก. เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นไฟฟ้าประจำคลังยา บ. ยูด้า มอเตอร์ จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับนึ่งด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสมา บ.พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติและแปรงล้างกล้องส่องตรวจ บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเป่าแห้งสายยาง บ. นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ซูโม่ ก๊อปปี้ (ส่งเสริมฯ)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Absorable hemostat บ. โนเบิลเมดิซีน จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ หจก. เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บ. แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ. ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอเร็ว บ. ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม บ.แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 9 รายการ บ. เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ. ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บ. วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ. ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
   ตุลาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บ.แสงไทยเมดิคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ.เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ. เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ บ. พรอสฟาร์มา จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ. ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรากเทียมงานทันตกรรม บ.ทันตสยาม จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า บ. ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายางสีเขียว แดง หสม.วราภรณ์ มาร์เก็ตติ้ง (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เก็บเสมหะ บ.สินทวี 147 (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ บ.เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Cassette100RFIDZH2O2)12Capsules/ตลับ) บ.ลอนเจวิที เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม (ฝ่ายบริหาร)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ บ.จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซืปอร์ต จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนเทแบบ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ. เอ็กซา ซีแลม จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดดูดน้ำลาย-ถอดได้ บ. พรอมมิเน้นท์ จำกัด(ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อวัสดุพิมพ์ปาก บ.มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่นเดือนพฤศจิกายน 2561 บ. เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์แล็ป จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันปลอมถอดได้เดือนพฤศจิกายน 2561 บ.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม บ. อาร์เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก็อซสำลี จำนวน 5 รายการ บ. ไบโอคอททอน จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Smart Read Steam และ Inkribbon smart-well บ. บอร์เนียวเมดิคัล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือสำหรับล้างด้วยมือ บ.โพสเฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือ และผ้ายางคลุมรถเข็น บ.ฮิวเมอร์ริค จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จำกัด(ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ 60*60 ซม.(60แกรม) จำนวน 5 ลัง บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด(ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล(CR) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 เครื่อง บ.สมาร์ทเทค เทคโนโลยี จำกัด (เอกซเรย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

   ปีงบประมาณ 2561
   กันยายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่งเป่าแห้งสายยาง บ.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด(ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ บ.นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทยื บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lon pad plus CHG2 บ.โพสเฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายางสีแดง-เขียว หสม.วราภรณ์มาร์เก็ตติ้ง (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Casssettle 100 RFID(H2O2) จำนวน 10 ตลับ บ.ลอนเจวิที เอ็ลธแคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
   สิงหาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 17 รายการ องค์การเภสัชกรรม (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 20 รายการ องค์การเภสัชกรรม (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมถอดได้ เดือนกันยายน 2561 บจก.สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 5 รายการ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ บ. เอส .ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ.ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศยี่ห้อ Honeywell บ. เอสไอซีเมดิเทค จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า เดือน กันยายน 2561 หจก.ไทยเจริญคลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการรายการธาลัสซีเมีย ประจำเดือน กันยายน 2561 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tergezyme-NF บ.โพสเฮลท์แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อส สำลี จำนวน 11 รายการ (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากลังตา 3 ตอน บ.กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์นำใส่ท่อช่วยหายใจ ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ ถุงสำรองออกซิเจน นางประทีป พึ่งเสือ (ฝ่ายการพยาบาล)
   กรกฎาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 17 รายการ องค์การเภสัชกรรม (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานแลปฟันปลอมติดแน่น บ. เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์ แล็ป จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ บ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมด้ามหัวกรอเร็ว 3 หัว บ. เอ็มมีเน้นซื จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ hydrophilic vinyl polysiloxane impression material บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 13 รายการ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย จำนวน 8 รายการ บ.เออร์ต้าเมดิคอล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่วนประกอบเลือดจากสภาพกาชาดไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบรีดผ้า เดือน สิงหาคม 2561 หจก.ไทยเจิรญคลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส(ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Deconex prozyme Alka บ. นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Valisafe plasma indicators VH2O2 บ.ลอนเจวิที เฮ็ลธแคร์ จำกัด(ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึงฆ่าเชื้อด้วยความดัน บ.นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด(ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pyromol test , Endoswab แปรงสำหรับล้าง Endoscope บ. อีทีเอ็ม เมดิเคิล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
   มิถุนายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ.นูเด้นท์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 4 รายการ บ.เอสดี เอส เคอร์ จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์สำหรับหล่อลื่นหัวกรอชนิดใช้กับเครื่อง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม บ. ชูมิตร 1967 จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 6 รายการ บ. เด็นตัล วิชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า เดือน กรกฎาคม 2561 หจก.ไทยเจิรญคลีนนิ่ง ลอนดรี เซอร์วิส (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ บ.เออต้าร์ เมดิคอล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Posquat pad (Box * 200 pcs) บ. โพส เฮ็ล แคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน geriatric sysndrome ศูนย์ถ่ายเอกสารซูโม่ก๊อปปี้ (ฝ่ายการพยาบาล)
   พฤษภาคม
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชิ้นงานฟันปลอม เดือนมิถุนายน 2561 (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ. หจก เอ็มมีเน้นซ์ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมด้ามกรอฟันชนิด Straight 8 ด้าม (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ.ทันตสยาม จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 9 รายการ บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ บ.เอ.เอส.พี เพิ่มกิจ (ทันตกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน บ.นำวิวัฒน์การช่าง (1992) (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า เดือนมิถุนายน 2561 (ฝ่ายการพยาบาล)
      ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ. อาร์เอ็กซ์ จำกัด (เภสัชกรรม)
   เมษายน
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 6 รายการ (ทันตกรรม)
      ซื้อสต๊กเกอร์โปรแกรมสำหรับพิมพ์วันหมดอายุ ขนาด 5*4.8 ซม. หจก. ภาสิน(ฝ่ายการพยาบาล)
      ซื้อ Cleaning indicators บ.พีเอ็น เอ็ม เมดิคอล เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด(ฝ่ายการพยาบาล)
      ซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ 60*60 cm. สีฟ้า 60 แกรม 500 ชิ้น/กล่อง บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ซื้อ BAG - BIO check H2O2 (25หลอด/กล่อง)บ.ลอนเจวิที เฮ็ลธแคร์ จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า เดือน พฤษภาคม 2561(ฝ่ายการพยาบาล)
      ซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ บ. วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์การแพทย์ 17 รายการ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ NST และกระดาษ EKG จำนวน 2 รายการ บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 รายการ บริษัท แมส เทรดดิ้ง จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ บริษัท บางกอก ยูนิเทรด จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด CASSETTE สำหรับผ่าตัดต้อกระจก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (เภสัชกรรม)
   มีนาคม
      จ้างบำรุงเครื่องกรองอากาศ บ. เอสไอซี เมดิเทค จำกัด (ฝ่ายการพยาบาล)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือผ่าตัด STERILE และ Nylon จำนวน 5 รายการ บริษัท ไซเอนซ์เมด จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฝือกปูน บริษัท ฟอร์จูน เมดิคัล ซัพพลาย จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อเปิดทางเดินหายใจทางปากและถุงให้อาหาร จำนวน 3 รายการ บริษัท รุ่งอรุณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวัดไข้สันหลังพร้อมอุปกรณ์ ร้าน มีดี ซัพพลาย โดยนางประทีป พึ่งเสือ (เภสัชกรรม)

   กุมภาพันธ์
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปแต่งแผล แคริพอร์ เคลียร์ 4 นิ้ว จำนวน 10 รายการ บริษัท แจ๊กเจียอุปตสาหกรรม (ไทย) จำกัด มหาชน (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าก๊อซพับ กระบอกฉีดยา จำนวน 6 รายการ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Nasal Cannula บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ UWC HYDROX PREFILLED HUMIDIFIER บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด (เภสัชกรรม)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซออกซิเจน จำนวน 6 ท่อ หจก.สิทธิกล (เภสัชกรรม)