*********************************************************

เนื่องจากสถานการณ์ ของ โควิด -19 ทางโรงพยาบาลบางบัวทอง
อนุญาตให้ ญาติของผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีประวัติเสี่ยงของการเดินทาง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โควิด -19
มารับยาแทนผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ โดยให้นำบัตรประชาชนของผู้ป่วยมายืนยันแทนตัวผู้ป่วย